Van Oirschot zamelt € 30.000 in voor Bednet

Ter ere van het 50-jarig bestaan van de firma heeft Van Oirschot NV, groothandel in ventilatie, verwarming en sanitair, samen met klanten, leveranciers en medewerkers geld ingezameld ter ondersteuning van Bednet, een VZW die zich sinds 2007 inzet om kinderen en jongeren die tijdelijk niet naar school kunnen, de les in hun klas live kunnen volgen, via de computer thuis of vanuit het ziekenhuis. Leerlingen die langdurig of regelmatig afwezig zijn door ziekte, operatie of ongeval, zijn zo mee met de les en blijven in contact met hun vrienden.

Op woensdag 13 december 2017, op het Van Oirschot hoofdkantoor te Herentals, overhandigden zaakvoerders Ann Van Oirschot en Sven Machielsen een cheque ter waarde van € 30.000,- aan Els Janssens, directrice van Bednet.Els Janssens (na het ontvangen van de cheque): “Ik ben een klein beetje ‘van mijn melk’ door dit bedrag. Ik ben al 10 jaar actief bij Bednet, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt. We zijn Van Oirschot enorm dankbaar voor deze schenking, die veel hoger ligt dan we ooit hadden kunnen dromen. Van Oirschot levert letterlijk en figuurlijk warmte. Warmte in huis via de producten die ze leveren, maar ook warmte voor Bednet als organisatie. ”

Ann Van Oirschot: “Wij hebben bewust de keuze gemaakt voor Bednet. Door een Belgische VZW te steunen die zich inzet voor kinderen, helpen we mee in de ontwikkeling van deze kinderen, zowel op sociaal als op educatief vlak. Kinderen zijn onze toekomst!”

Els Janssens: “We zijn blij dat Belgische ondernemers zoals Van Oirschot de waarde van Bednet inzien. We kunnen zulke initiatieven alleen maar toejuichen. We hopen dat in de toekomst andere bedrijven het voorbeeld volgen dat hier vandaag door Van Oirschot gesteld is.

Sven Machielsen: “Ook wij zijn dankbaar voor de massale reactie die we hebben ontvangen van onze klanten, leveranciers en medewerkers. We hadden hen bewust gevraagd om geen cadeaus voor ons te voorzien ter ere van ons 50-jarig jubileum, maar in de plaats daarvan een bijdrage te storten voor Bednet op een speciale rekening. De som die we zo allemaal samen hadden ingezameld, hebben wij dan nog verhoogd met het budget dat we zelf normaal jaarlijks uitgeven aan eindejaarsgeschenken. We zijn er van overtuigd dat onze klanten hier begrip voor zullen hebben en zullen inzien dat dit geld beter besteed is op deze wijze.”
 
Wilt u zelf Bednet steunen?
Uw gift is welkom op BE56 001-5995000-88 met vermelding “naam + gift Bednet”. 


Partners Van Oirschot 50 jaar